Zorg dat de oppas jou in geval van nood altijd kan bereiken. Laat dus je mobiele nummer achter bij de oppas. Als je niet of slecht bereikbaar bent, probeer dan het nummer van iemand achter te laten aan wie je beslissingen over jouw hond toevertrouwt. Maak ook vooraf al afspraken over eventuele ziektekosten die de oppas mag voorschieten. Dit kan problemen achteraf voorkomen.


Geef de oppas ook altijd het adres en het telefoonnumer van je dierenarts. Als je een ziektenkostenverzekering voor je hond hebt geef dan ook het polisnummer en de naam van de verzekeringsmaatschappij aan de oppas. Zo kan de oppas ingeval van nood snel bij een vertrouwde arts terecht en hoeven in sommige gevallen kosten niet voorgeschoten te worden door de opppas. Breng de oppas op de hoogte van bestaande medische klachten van jouw hond en zorg ervoor dat de oppas duidelijke instructies heeft over het toedienen van eventuele medicijnen. Laat uiteraard ook voldoende medicijnen achter bij de oppas. Al deze informatie kan je achterlaten in het profiel van jouw hond.


Petbnb wil een tegemoetkoming bieden voor medische kosten die ontstaan tijdens het oppassen ten gevolge van een ongeluk. Gelukkig zijn ongelukken nog niet voorgekomen tijdens het bestaan van Petbnb. Desalniettemin blijft oppassen mensenwerk en honden blijven honden. Bovendien zit een ongeluk in een klein hoekje. Daarom wil Petbnb graag een bijdrage leveren voor het geval er iets misgaat tijdens het oppassen. Om oneigenlijk gebruik van het fonds te voorkomen zijn uitgebreide regels neergelegd in de algemene voorwaarden die aangeven hoe en onder welke voorwaarden een aanspraak kan worden gedaan op het Petbnb ongevallen garantiefonds.


Ook al staat jouw hond tijdens het verblijf onder toezicht van de oppas toch blijf jij aansprakelijk voor gedragingen van jouw hond.  Heb je geen WA verzekering dan kan je Petbnb niet gebruiken omdat dit risico's met zich meebrengt voor onze oppassen. Zorg er dus voor dat je zo'n WA verzekering zo snel mogelijk afsluit. Dit kost je slechts 2 tot 5 euro per maand.