Petbnb is nog steeds online en beschikbaar. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van de situatie en ervoor te zorgen dat het voor jezelf en de oppas niet gevaarlijk is. Hier zijn enkele tips waar je naar moet kijken:

  • Als je je ziek voelt, blijf alsjeblieft thuis; vraag geen services aan via het platform.

  • Stuur geen verzoek wanneer iemand in je huishouden ziek is.

  • Was je handen regelmatig gedurende ten minste 20 seconden met zeep en water.  Indien zeep en water niet direct beschikbaar is, maak je handen schoon met een op alcohol gebaseerd handdesinfecterend middel dat ten minste 60% alcohol bevat, ook direct voor en na het uitlaten/oppassen van je hond.

  • Als je hoest of niest, bedek dan je mond en neus met de binnenkant van uw elleboog of zakdoek- gooi de zakdoek onmiddellijk weg en was de handen.

  • Vermijd nauw contact met iemand die ziek is en zoek medische hulp als je koorts en symptomen hebt, zoals hoesten en / of ademhalingsmoeilijkheden.

  • Stel zoveel mogelijk vragen aan de oppas. Bijvoorbeeld: heeft de oppas recente symptomen gehad? Of is er iemand in hun huishouden ziek geweest?


Heb je nog vragen? Stel je vraag via het contactformulier en we proberen je zo snel mogelijk te helpen.