Belastingen zijn jouw eigen verantwoordelijkheid. Petbnb houdt geen belasting in voor oppassen.


Je kan in zijn algemeenheid stellen dat de belastingdienst graag al je inkomsten belast. Hoe ze je inkomsten uit Petbnb willen belasten hangt af van je persoonlijke situatie.


Via de belastingtelefoon van de belastingdienst 0800-0543 (gratis) kan je advies in te winnen.